• Deutsch
  • English

  

Team

Tim Stecher

CEO, CFO, COO & Shareholder
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-22
E-Mail: 
t.stecher@soligroup.de

Detlef Rese

Managing Director
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-20
E-Mail: 
d.rese@soligroup.de

Helge Stecher

Business Development Manager / Shareholder / Authorized Signatory
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-25
E-Mail: 
h.stecher@soligroup.de

Thomas Streng

General Manager / Authorized Signatory
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-11
E-Mail: 
t.streng@soligroup.de

Stefanie Hänschen

Manager Accounting
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-40
E-Mail: 
s.haenschen@soligroup.de

Britta Wegehaupt

Accounting
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-12
E-Mail: 
b.wegehaupt@soligroup.de

Katja Kleischmantat

Management Assistant
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-27
E-Mail: 
k.kleischmantat@soligroup.de

Eike Trümpler

Business Development/Quality Manager
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-41
E-Mail: 
e.truempler@soligroup.de

Moritz Horstmann

Sales & Project Development Manager
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-26
E-Mail: 
m.horstmann@soligroup.de

Björn Graalheer

Sales/Operations & Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-35
E-Mail: 
b.graalheer@soligroup.de

Melina Claußen

Sales/Operations & Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-16
E-Mail: 
m.claussen@soligroup.de

Uwe Eggers

Sales & Manager Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-17
E-Mail: 
u.eggers@soligroup.de

Claudia Wachtel

Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-45
E-Mail: 
c.wachtel@soligroup.de

Kristina Wedemeyer

Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-15
E-Mail: 
k.wedemeyer@soligroup.de

Nadine Wedemeyer

Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-29
E-Mail: 
n.wedemeyer@soligroup.de

Petra Cioffari

Customer Service
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-36
E-Mail: 
p.cioffari@soligroup.de

Antonia Martino

Invoicing
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-28
E-Mail: 
a.martino@soligroup.de

Peter Moritz

Haulage
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-46
E-Mail: 
p.moritz@soligroup.de

Arbi Serkisian

Process & Quality Manager Intermodal
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-47
E-Mail: 
a.serkisian@soligroup.de

Mika Roesler

Trainee
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-48
E-Mail: 
m.roesler@soligroup.de

Tom Diephaus

Trainee
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-18
E-Mail: 
t.diephaus@soligroup.de

Konstantin Oxé

Branch Manager
Düsseldorf
Telefon: 
+49 (0) 211-210609-10
E-Mail: 
k.oxe@soligroup.de

Rainer Lotsch

Trucking Sales & Operations
Düsseldorf
Telefon: 
+49 (0) 211-210609-12
E-Mail: 
r.lotsch@soligroup.de

Katharina Lotsch

Trucking Sales & Operations
Düsseldorf
Telefon: 
+49 (0) 211-210609-17
E-Mail: 
k.lotsch@soligroup.de

Sandra Haselau

Seafreight Sales & Operations
Düsseldorf
Telefon: 
+49 (0)211-210 609-13
E-Mail: 
s.haselau@soligroup.de

Christiane Oxé

Documentation
Düsseldorf
Telefon: 
+49 (0) 211-210609-12
E-Mail: 
c.oxe@soligroup.de

Julia Stecher

Accounting Assistant
Bremen
Telefon: 
+49 (0) 421-165 85-28
E-Mail: 
j.stecher@soligroup.de

Teilen.